logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Lázeňský pohár 16. ročník

24. 10. 2017

Kalendář

Erasmus+ (Lotyšsko a Itálie)

V rámci programu Erasmus+ byl naší škole v roce 2014 schválen grant na realizaci projektu č. 2014 – 1 – CZ01 – KA102 – 000662.

Název projektu:  Moderní hotel – kvalitní služby = spokojenost zákazníků.

Cílem projektu je absolvování dvouměsíčních stáží v italském letovisku Rimini v hotelu Floridiana a v lotyšském městě Liepaja , kde budou žáci pracovat ve čtyřhvězdičkových hotelích. Výběr žáků účastnících se stáží proběhne v lednu až únoru podle výběrových kritérií (prospěch, absence, chování, účast na akcích, jazykové schopnosti atd.). Stáže budou realizovány v měsících červen – září 2015.

Pro naše studenty chceme zajistit kvalitní praxi na takové úrovni, aby žáci mohli své nabyté zkušenosti ze stáží uplatnit co nejlépe i po absolvování studia a stali se z nich úspěšní podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, hoteliéři či manažeři a zejména odborníci ve svém oboru nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Naším záměrem je organizace praxe, která směřuje k nejužšímu sepětí s potřebami hotelů a tudíž je realizována ve skutečných pracovních podmínkách ve spolupráci s partnery v Lotyšsku a Itálii. Žáci by si měli přímo v praxi ověřit např. organizační zajištění gastronomických akcí, zvládnout techniku a různé způsoby obsluhy, seznámit se se všemi úseky hotelu – recepce, stravování, ubytování, bar, pracovat v týmu a zejména zdokonalit své jazykové schopnosti v odborné terminologii.

Na nadnárodní úrovni tak vzniknou strategická partnerství mezi vzdělávacími institucemi a soukromým sektorem s cílem podpořit kvalitu a inovace v tomto oboru.

Bližší informace poskytne Mgr. Jarmila Koryťáková – koordinátor projektu.