logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Historie školy

Historie naší školy navazuje na dlouhodobé tradice Učňovské školy v Jeseníku, která se konstituovala po roce 1945. Pozdější SOU společného stravování se transformovalo na Integrovanou střední školu gastronomie, která od roku 1994 sdružovala studjiní obor hotelnictví a turismus a učební obor kuchař-číšník pro pohostinství. V roce 2002 došlo k velmi významné změně. Byl schválen nový název školy – HOTELOVÁ ŠKOLA VINCENZE PRIESSNITZE. Tato střední škola je jedinou hotelovou školou mezi SŠ zřizovanými Olomouckým krajem.

Odborně jsou studenti připravováni v restauraci Labyrint. Škola a její studenti se také podílí na přípravách slavnostních akcí jako jsou lékařské kongresy, rauty pro privátní a státní instituce v ČR i zahraničí, významná výročí. Naši žáci obsluhovali nejvýznamnější osoby politického a veřejného života. V červnu roku 2003 dokonce obsluhovali na summitu Evropské unie v řeckém Chalkidiki.

Naše škola si postupně buduje i moderní materiální zázemí. Disponuje dvěmi učebnami výpočetní techniky, multimediální učebnou a byly vybudovány tolik potřebné odborné učebny – moderně zařízené kuchyně pro přípravu pokrmů (TPP) a obsluhu (TOS).

K odborné strategii patří i navazování mezinárodních kontaktů – s Hotelovou školou v Pirně v SRN, s HŠ ve Wroclavi a praktické vzdělávací středisko v Bar le Duc ve Francii. Novou spolupráci navazujeme s Turistickou školou v litevské Klajpedě.

V rámci velmi úzké spolupráce s Priessnitzovými léčebnými lázněmi v Jeseníku vznikl Nadační fond Hotelové školy Vincenze Priessnitze. Prostředky fondu jsou využívány k osobnostnímu rozvoji studentů školy.

Usilujeme o to, aby absolvent naší školy byl dobrým odborníkem na vysoké profesionální úrovni, byl schopen pružně reagovat na měnící se potřeby trhu práce, uměl komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích a ovládat obsluhu osobního počítače.

Od roku 2015 nabízí škola nový obor - Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Město Jeseník, perla Hrubého Jeseníku, pak dotváří rámec lákavého prostředí pro studium.

Úspěchy našich absolventů

Rok 1994 byl významným rokem, kdy se  Integrovaná střední škola gastronomie přetransformovala na Hotelovou školu Vincenze Priessnitze. Ani se tomu nechce věřit, že od té doby již uplynulo 20 let. Co všechno se změnilo a událo, je asi všem dobře známo, ale pro nás je nejdůležitější, jak se uplatnili naši absolventi v běžném životě. Mnozí z nich zůstali v zahraničí poté, co absolvovali praxi v Řecku, ve Skotsku, Německu a Rakousku. Po roční stáži ve Francii ve městě Nancy zde zůstala Alenka Pilná, která je úspěšnou manažerkou hotelu, také Zdeněk Průša z Javorníku se dokázal prosadit a v současné době pracuje až v daleké Dubaji. Ing. Roman Vondál pracuje pro společnost Fairmont Hotels & Resorts a momentálně je Outlets Manager v kanadském Jasperu. Dříve pracoval v Abu Dhabi pro hotel Bab Al Bahr, v Londýně pro Hotel Savoy a v Kanadě pro hotel Vancouver. Jedním z našich úspěšných absolventů je i Honza Knedla, začínal jako kuchař v hotelu Four Seasons v Praze, další jeho cesta vedla do Itálie, hotel Palazzo Sasso – Ravello u Neapole a nyní pracuje jako zástupce šéfkuchaře ve špičkovém hotelu v Petrohradě, který usiluje o získání první michelinské hvězdy v Rusku. Zuzana Zbranková po praxi v zahraničí vystudovala vysokou školu v Sydney v Austrálii, kde také zůstala pracovat. Řada našich absolventů úspěšně absolvovala vysoké školy a stali se z nich manažeři firem, působících v cestovním ruchu a gastronomii v České republice, jako např. Ing. Michal Chytil, který zastává funkci Bar and Event Manager v hotelu Kempinski v Praze. Někteří absolventi studují cizí jazyky, pracují sice ne přímo ve svém oboru, ale např. Ing. Eva Smržová ve firmě Siemens jako hlavní účetní nebo Bc. Vendula Zborajová vedoucí pobočky GE Money Bank v Praze, kde mohou uplatnit své znalosti z oblasti ekonomiky, podnikání, účetnictví, práva, managementu a marketingu. Nelze nevzpomenout ani na jedny z prvních absolventů školy Mgr. Kamila Hégra a Bc. Lucii Gambovou, kteří vyučují odborné předměty, ICT a cizí jazyky přímo na Hotelové škole. Naopak jedním z čerstvých absolventů školy je Lubomír Kouřil, který byl nejúspěšnějším barmanem v historii školy a za dobu studia získal několik mezinárodních ocenění a taktéž se nejednou umístil na 1. místě v celostátních barmanských soutěžích v České republice.

Velice nás těší, že i naši pedagogové přispěli k jejich dosavadním úspěchům v pracovním životě a věříme, že se dne 26. dubna 2014 setkáme na oslavách 20. výročí a společně zavzpomínáme na studijní léta ve škole.

Mgr. Jarmila Koryťáková, 4. 2. 2014