logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ředitelské volno

22. 12. 2017

Kalendář

Foto a video

Školní rok 2015/2016

Barmanská show - ples 2016

Absolvent Tomáš Bielčík - Flairbarman