logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Velikonoční prázdniny

29. a 30. 3. 2018

Kalendář

Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník

SUDOKU 2018

V pátek 23. března 2018 se konala soutěž v luštění SUDOKU. Z celkového počtu 19 studentů se do třetího kola probojovalo pouze pět. Výsledky soutěže:

1. místo - Zuzana Kunertová (H3B)
2. místo - Tereza Kaupová (H3A)
3. místo - Aleš Švihel (OA1)
4. místo - Ivana Pavlicová (OA2)
5. místo - Libuše Jatiová (OA2)

Gratulujeme a děkujeme za účast!

Státní zkoušky z psaní na klávesnici

Ke státním zkouškám se můžete hlásit do 20. dubna. Zkouška samotná pak proběhne 1. června 2018. Podrobnosti najdete ZDE.

Soutěž Ekonom 2018

V průběhu měsíce února se vybraní studenti 3. a 4. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili středoškolské soutěže Ekonom 2018 pořádané Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, s. r. o. Okruhy soutěže byly zaměřeny na teoretické znalosti a praktické dovednosti z ekonomiky, účetnictví, daní, marketingu a managementu. Celkem se přihlásilo 590 studentů z různých škol.

Do semifinále konané v Praze dne 26. února se probojovaly tři naše studentky - Viktoria Olléová, Michaela Pruchnická (OA4) a Linda Furmánková (OA3). Úspěšně skončily na 6. a 7. místě v rámci semifinále. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí i v dalších soutěžích.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů

files/hotelovka/files/2017_2018/soutez_ekonom/soutez.jpg

Plán akcí na březen

Plán školních akcí na měsíc březen najdete ZDE.

Nabídka studia v Polsku

Ve čtvrtek 22. února 2018 naši školu navštívili představitelé Vysoké školy (Panstwowa Vyzsza Szkola Zawodowa) v Nyse, kteří našim žákům nabídli možnosti studia v Polsku. Jelikož zejména studenti oboru Obchodní akademie, kteří se jako první učí také polštinu, projevili zájem o toto studium, byla navázána spolupráce a domluveno se zástupcem rektora p.Bernatem setkání přímo na jednotlivých fakultách VŠ v Nyse.

Mgr.Jarmila Koryťáková

Exkurze Praha + ČNB

Pro třídy H4A a H4B byla ve dnech 20. - 21. února 2018 zorganizována exkurze do hlavního města. Studenti absolvovali prohlídku historického centra Prahy (Staroměstské a Václavské náměstí, Karlův most, Národní divadlo, Betlémská kaple, Prašná brána a další památky) s poutavým výkladem a navštívili zajímavou a poučnou expozici ČNB Lidé a peníze. 

L. Gambová. A. Krzystková, M. Sedlářová

files/hotelovka/files/2017_2018/cnb_praha/IMG_20180220_150241.jpg

NOVINKA! Stáž ve Švýcarsku - léto 2018

Studenti mají možnost vycestovat na 4-měsíční stáž do švýcarského Luzernu (od 10. června do 9. září 2018), kde budou pracovat v hotelnictví a gastronomii.

Škola podepsáním partnerské smlouvy nově navazuje spolupráci se švýcarským Swiss Hospitality Academy. Díky tomuto partnerství mohou sudenti školy každoročně absolvovat placenou dlouhodobou odbornou stáž v jedné ze světově nejlepších turistických destinací, ve Švýcarsku. Základním předpokladem je nejen celková připravenost studenta, ale i dobrá znalost německého jazyka. Náklady na stáž (kurz, ubytování a stravování) jsou zcela pokryty z výdělku studenta, zbytek mzdy slouží k jeho osobním potřebám. Studenti před stáží musí absolvovat povinný jazykový kurz.

Další informace a pomoc s registrací online studentům poskytne Mgr. Ivo Šimek.

Na naší škole se opět konala státní zkouška z psaní na klávesnici

Dne 5. února 2018 proběhla na naší škole státní zkouška z psaní na klávesnici, která je pořádána Státním těsnopisným ústavem Praha. Této zkoušky se zúčastnily studentky čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie.

Výsledky této zkoušky budou známy do jednoho měsíce od jejího konání.

Po úspěšném složení státní zkoušky získají studenti vysvědčení, kterým doloží své znalosti z oblasti písemné komunikace při následném uplatňování na trhu práce.

Po čtyřleté pauze Státního těsnopisného ústavu se zkoušky opět pořádají každoročně. Od roku 2016 většinou v jarním termínu, přelom měsíce května a června. V letošním školním roce jsme využili i možnost podzimního termínu, což byl právě 5. únor 2018. Věřím, že se děvčatům u zkoušek dařilo velmi dobře a budu se těšit na jarní termíny, kterých se zúčastní studenti třetího ročníku oboru Obchodní akademie. Státní zkouška je skládána se 100 % úspěšností.

Státní zkoušku může složit jakýkoliv uchazeč i mimo obor Obchodní akademie, pokud se řádně přihlásí prostřednictví Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Termín pro jarní zkoušky 2018 ještě nebyl Státním těsnopisným ústavem potvrzen. O průběhu budete včas informováni.

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

files/hotelovka/files/2017_2018/statnice/DSCN0012.JPG

SUPER KARIÉRA KUCHAŘE Z JESU

Kuchařina je v dnešní době sexy profese, kterou se dají vydělávat slušné peníze. Důkazem toho je popularita všemožných televizních vaření a taky fakt, že vydat kuchařku dnes může prakticky kdokoli. Tohle je ale jen pozlátko, opravdová kuchařina je především tvrdá práce. Své o tom ví jesenický borec, odchovanec Hotelové školy V. Priessnitze, Honza Knedla. Myslím, že při pohledu na jeho fantastickou kariéru si vůbec nedovedeme představit tu dřinu, která ji lemuje. Už start v pražském hotelu Four Seasons byl vydařený. A vydřený! Stovky hodin přesčasů, tlak a stres… Po 19 měsících stěhování do Itálie, michelinské restaurace Palazzo Sasso. Honza dřel, měl ambice, takže po pár měsících další přesun, tentokrát Londýn a michelinská dvouhvězda L'Atelier de Joël Robuchon. Paráda, chce se říci, jenomže v kuchyni této úrovně je to hukot od rána do večera. Necelý rok v Anglii, Honza sbalil nůž a zástěru a na více než tři roky se vrátil do řetězce Four Seasons, konkrétně do ruského Petrohradu. A teď? Už rok si to vaří v daleké Asii, v Hong Kongu. Zase Michelin, 2x, no a co, pro něj rutina. I když, zástupce šéfkuchaře je zatraceně zodpovědná funkce.
Dobrá zpráva na závěr, Honzovi se začíná stýskat po domově. Nejsem si jist, že zaparkuje v Jeseníku, ale kdyby tady přiložil ruku k dílu, mohl by zdejší gastronomii notně pozvednout. Doslova k tomu řekl: „V Jeseníku není ani jedna restaurace, která by výrazněji pracovala s lokálními surovinami a recepty.“. Kdo ví, třeba se jednou dočkáme Michelinské hvězdy i my, cestovní ruch by to uvítal.

files/hotelovka/files/2017_2018/knedla/26904342_747606012103346_9158167680118329529_n.jpg

Naše škola získala grant z prostředků EU

Projekt č. 2017-1-CZ01-KA102-035219 pod názvem „Gastronomie z pohledu mladých lidí EU“.

Předkládáme Vám informace o uvedeném projektu, který byl podán v únoru 2017 v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ a schválen komisí v červnu 2017 s výborným hodnocením. Cílem projektu je umožnit našim žákům vykonat třítýdenní odbornou stáž v rámci oboru Hotelnictví na Slovensku a ve Finsku na pracovištích partnerských škol.

Více informací ZDE.