logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník

Rozpis opravných zkoušek a doklasifikování v srpnu 2018

Rozpis je ke stažení ZDE.

Exkurze Úřadu práce v Jeseníku

V pátek 8. června studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie navštívili Úřad práce v Jeseníku. Exkurzí nás provázel Ing. Radomír Hrnek, zaměstnanec Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání. Studentům byly prezentovány jednotlivé činnosti této státní instituce. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací z oblasti zprostředkování zaměstnání uchazečům, popř. zájemcům, evidence a poradenství, trhu práce až po vyplácení podpor v nezaměstnanosti a dávek SSP. Studenti měli možnost si prohlédnout pracoviště ÚP v Jeseníku včetně INFOcentra a obdrželi také několik informačních letáků.

Závěrem jsme se studenty prošli jednotlivá patra v administrativní budově IPOS, kde se nachází řada státních institucí jako Okresní správa sociálního zabezpečení, Odbor obecního živnostenského úřadu, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy a silničního hospodářství a mnohé další.

Studentům se exkurze velmi líbila a doufáme, že nově nabyté znalosti uplatní v předmětech Ekonomika a podnikání, účetnictví a právo.

Ing. Jana Paulová a Ing. Zuzana Vidláková

files/hotelovka/files/2017_2018/exkurze_up/IMG_20180608_095117.jpg

Návštěva Muzea obce Česká Ves

Ve čtvrtek 15.6.2018 jsme se zúčastnili velmi zajímavé exkurze do Muzea obce Česká Ves, kde jsme si prohlédli expozici Historie zajateckých táborů na Jesenicku. Exkurze tematicky navazovala na besedu o holokaustu, kterou jsme měli možnost v naší škole absolvovat v pondělí. Mohli jsme si tak udělat ucelený obrázek o hrůznosti válečné doby. 
Celou expozicí nás provedl pan Janas, který je i jejím zakladatelem. Velmi poutavě nám přiblížil část historie našeho kraje, mohli jsme si prohlédnout různé dobové exponáty a poslechli jsme si výklad o tragických osudech válečných zajatců z různých zemí, kteří byli vězněni v zajateckých táborech v okolí Jeseníku. 
Děkujeme panu Janasovi za to, že nám umožnil návštěvu muzea i za to, že se stará o to, aby současné generace nezapomněly na oběti druhé světové války. Návštěvu expozice doporučujeme i ostatním spolužákům a mohou se s ní seznámit i na jejich webových stránkách www.zajatecke-tabory.estranky.cz 
Žáci H3B a Zuzana Zbranková

files/hotelovka/files/2017_2018/exkurze_muzeum/35194234_594966237538909_9171155946183852032_n.jpg

Přihláška k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období roku 2018

Pro studenty, kteří se hlásí k řádnému a nebo opravnému termínu v září 2018:

Dne 13. 6. 2018 vám byl odeslán e-mail k přihlášení. V příloze e-mailu Vámz asíláme „Formulář přihlášky k maturitní zkoušce“ konané v podzimním zkušebním období roku 2018. Jestliže vám e-mail nepřišel, kontaktujte neprodleně p. Prokopa buď na emailovou adresu prokop@hotelovkajes.cz,popř. telefonicky na číslo 602 540 449.

Gastronomie je krásná dřina

Dne 4. 6. byla na naší škole pro zájemce připravena přednáška Jana Knedly, kuchaře a později zástupce šéfkuchaře v nejlepších dvou a tříhvězdičkových michelinských restauracích. Vyprávěl nám o svých zkušenostech v oblasti české i zahraniční gastronomie.

Jeho cesta začala, když odmaturoval v roce 2007 na naší škole a vydal se pracovat do hotelu Hilton v Glasgow. Pak působil v jižní Itálii, Londýně, Petrohradu, Dubaji, Zwolle, Hong Kongu a mnoha dalších zemích.

Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé, popisoval nám, co všechno se musel naučit, zažít, vyzkoušet, ale i vydržet. Také nám sdělil, kde bral inspiraci k vytvoření jeho jídel.

Když nastal čas na otázky, ptali jsme se ho, jaké má další cíle, názory na českou kuchyni, nejoblíbenější zahraniční kuchyně a spoustu dalších, na které nám ochotně odpovídal. Velmi mě potěšilo, že i přes to, jak nám sám řekl, se mu nejvíce líbilo v Itálii, tak si chce založit restauraci na jižní Moravě. Vyprávěl velmi poutavě o svých zážitcích a uměl je skvěle podat, takže zaujal i všechny posluchače. Jeho prezentace byla obrázková, tudíž jsme si mohli prohlédnout nějaká jídla, která on sám vymyslel, vytvořil a připravil. Příští školní rok nám předvede své umění praktickými ukázkami, na což se velmi těším.

Pokud si otevře svou vysněnou restauraci, nebudu váhat a určitě se přijdu podívat a ochutnat skvělé jídlo.

Martina Bártová H2B

files/hotelovka/files/2017_2018/knedla_beseda/5.jpg

files/hotelovka/files/2017_2018/knedla_beseda/7.jpg

Jarní termín státní zkoušky z psaní na klávesnici

Již tradičně se dne 1. června 2018 konala na naší škole státní zkouška z psaní na klávesnici. Zkouška proběhla pod vedením paní komisařky Mgr. Blanky Beranové. Tentokrát se jí zúčastnilo celkem10 studentů, z toho 9 ze třetího ročníku oboru Obchodní akademie a jeden z prvního ročníku oboru Obchodní akademie – Dominik Zábranský. 

Výsledky této zkoušky budou známy do jednoho měsíce od jejího konání. 

Po úspěšném složení státní zkoušky získají studenti vysvědčení, kterým doloží své znalosti z oblasti písemné komunikace při následném uplatňování na trhu práce.

S ohledem na výsledky podzimního termínu, který se konal 5. února 2018, kdy všechny zúčastněné úspěšně vykonaly tuto zkoušku, tak věřím, že všech deset studentů opět v jarním termínu uspěje a toto vysvědčení získá.

Opět připomínám, že státní zkoušku může složit jakýkoliv uchazeč i mimo obor Obchodní akademie, pokud se řádně přihlásí prostřednictvím Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Pro více informací pište na e-mail: zuzanavidlakova@seznam.cz

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

Plán akcí na červen

Plán školních akcí na měsíc červen je ke stažení ZDE.

Exkurze do Technických služeb Jeseník, a. s.

V pátek 18. května 2018 se studenti 2. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili exkurze v Technických službách Jeseník, a. s., kterou je provázeli ředitel TSJ Ing. Jaroslav Ryčl a vedoucí provozu odpadového hospodářství pan Stanislav Jati.

Studentům byly ukázány prostory administrativní části budovy, byli seznámeni s jednotlivými provozy jako jsou Správa a údržba komunikací, Údržba veřejné zeleně, Veřejné osvětlení, Odpadové hospodářství atd. Dozvěděli se informace o náplni práce jak zaměstnanců jednotlivých oddělení, tak i samotného ředitele TSJ. Velmi zajímavá byla praktická ukázka provozu Odpadového hospodářství, z níž si studenti odnesli spoustu vědomostí.

Exkurze se studentům velmi líbila a v jejím průběhu pokládali opět zvídavé dotazy.

Nutno sdělit, že TSJ jsou jedním ze zaměstnavatelů, u kterého mohou studenti oboru Obchodní akademie vykonávat svou praxi a je zde také možnost uplatnění našich absolventů na trhu práce v okrese Jeseník.

V následujícím měsíci červnu se mohou studenti oboru Obchodní akademie těšit na exkurze ve státních institucích - Finanční úřad a Úřad práce v Jeseníku, Parlament ČR, Česká národní banka a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů

files/hotelovka/files/2017_2018/exkurze_tsj/20180518_083343.jpg

Soutěž „KRYPTOMĚNY A FINANČNÍ GRAMOTNOST: JAK TO JDE DOHROMADY“

Jubilejní 10. ročník této soutěže pořádala katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná. V letošním roce bylo napsáno 104 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti. Soutěž byla zahájena 26. února a končila 2. dubna. Naši školu reprezentovali tři studenti oboru Obchodní akademie: Jan Follner (1. ročník), Karolína Ditmarová a Linda Furmánková (3. ročník).

Druhé místo v této prestižní soutěži vyhrála suverénně Linda Furmánková, přestože byla v této soutěži úplným nováčkem a získala tak velmi zajímavý finanční obnos.

Při slavnostním předávání ocenění konané dne 15. května se studenti účastnili také odborného semináře na téma „Kryptoměny: nová finanční revoluce?“ pod vedením člena Bankovní rady ČNB Tomáše Nidetzkého a hlavního ekonoma společnosti X-Trade Brokers Jaroslava Brychty. Dozvěděli se řadu užitečných informací, které mohou využít při dalším studiu nebo v zaměstnání.

Lindě gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů

https://roklen24.cz/a/SbmUZ/kryptomeny-a-financni-gramotnost-kdo-vyhral-soutez-na-toto-tema

Den Evropy 2018

Dne 9. května proběhl další ročník Den Evropy 2018, který organizuje EUROPE DIRECT Olomouc a občanské sdružení United Games of Nations – Czech Republic. Této akce se každoročně účastníme spolu s ostatními středními odbornými školami, gymnázii a základními školami z Olomouckého kraje. Páteří projektu je open-air program s koncerty, zábavou (vyhlášení krále Olomouckého majálesu Univerzity Palackého) a soutěžemi. Akce tradičně probíhala na Horním náměstí v Olomouci po celý den.

Zemi, kterou jsme reprezentovali leží téměř v srdci Evropy a je jí Polsko.  Důvodem našeho výběru je úzký vztah s polskými vysokými i středními školami v Nyse a Opole a právě probíhající česko-polský projekt. Musíme také zdůraznit, že se studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie prvním rokem učí polštinu a velmi dobře ji ovládají. Proto byl výběr evropské země jednoznačný.

Pro prezentaci této země si studenti 3. ročníku OA zvolili zpěv písně Do bialego rana od skupiny Freaky boys, samozřejmě v polštině a krátký tanec na píseň Zakochana v režii kapely Top girls. Dále si studenti připravili krátké vědomostní soutěže jako křížovky, osmisměrky a za jejich úspěšné vyplnění rozdávali kolemjdoucím krowky a kalendáře s městy Polska. K ochutnávání nabízeli tradiční polské sušenky, ovoce a zeleninu. K výzdobě stánku jsme použili květiny, bylinky, obrázky s polskými městy, vlajku, balónky, časopisy v polštině a mnohé další.

Účastníků této akce bylo poměrně mnoho, a proto bylo občas náročné uspokojit všechny ve stejný čas. Chválím tedy studenty za jejich trpělivost a úsilí. Akci hodnotíme jako zdařilou s úspěšným obsazením bronzového pásma a těšíme se na další ročník Den Evropy 2019.

Za účastníky akce Ing. Jana Paulová

files/hotelovka/files/2017_2018/den_evropy/received_1712336652136696.jpeg