logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení klasifikace 1. a 2. ročník

do 30. 6. 2017

Kalendář

Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník

Exkurze do Technických služeb Jeseník, a. s.

Ve čtvrtek 18. května 2017 se studenti 2. a 3. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili exkurze v Technických službách Jeseník, a. s. Studenti byli rozděleny na dvě skupiny, které provázeli ředitel TSJ pan inženýr Jaroslav Ryčl a vedoucí odpadového hospodářství pan Stanislav Jati.

Studentům byly ukázány prostory administrativní části budovy, byli seznámeni s jednotlivými úseky a bylo jim ukázáno, co je náplní práce jednotlivých oddělení.

Velmi zajímavou a užitečnou částí byla praktická ukázka provozu a chodu TSJ. Studenti na vlastní oči mohli vidět, jak probíhá třídění a práce s odpady. Mnozí z nich si uvědomili, jak je v dnešní době důležité třídit odpad, nejenom kvůli životnímu prostředí, ale také proto, co vše se dá ještě dále zpracovat. Hlavně jakou práci obnáší naše nedůsledné chování pro pracovníky TSJ.

Se studenty jsme si ve škole o exkurzi ještě povídaly a zjišťovaly jejich názory a připomínky. Všem se exkurze moc líbila a přístup obou doprovázejících pánů hodnotili velmi kladně. Za pozitivní zjištění považovali i to, že jim pan ředitel nabídl možnost vykonat praxi v TSJ. Administrativní činnosti TSJ je rozsáhlá a studenti si budou moci své nabyté znalosti a dovednosti vyzkoušet přímo v praxi. Tuto možnost jistě do budoucna velmi rádi jako škola využijeme.

Ing. Jana Paulová, Ing. Zuzana Vidláková, učitelky odborných předmětů

files/hotelovka/files/2016_2017/exkurze_TSJ/IMG_3253.JPG

files/hotelovka/files/2016_2017/exkurze_TSJ/IMG_3254.JPG

Plán akcí na měsíc červen

Plán školních akcí na měsíc červen je ke stažení ZDE.