logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Zahájení školního roku 2018/19

3. 9. 2018

Kalendář

Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník

Plán akcí na leden

Plán školních akcí na měsíc leden je ke stažení ZDE.

Studentské prezidentské volby 2017

Dne 12. a 13. prosince 2017 proběhlo v ČR první kolo Studentských prezidentských voleb. Studenti ze 384 středních škol z celé České republiky si tak „nanečisto“ vyzkoušeli volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Zapojilo se 171 gymnázií, 170 středních odborných škol (SOŠ) a 43 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 43 559 platných hlasovacích lístků.

I naše škola byla při tom. Do projektu jsme přihlásili studenty 2. ročníků, kteří v předmětu Základy společenských věd letos probírají politologii. Úkolem studentů bylo sestavit volební komisi, připravit volební místnost, realizovat volby pro své spolužáky a vyhodnotit výsledky.

Organizátory se stali studenti třídy OA2 a své role se chopili s chutí. V prostorách školy předem připravili pro spolužáky panely s informačními materiály o kandidátech a o průběhu voleb.

A jak to dopadlo? Hlasovalo 38 žáků a platných 34 hlasovacích lístků rozdalo karty takto:

Jiří Drahoš 2, Pavel Fischer 1,Petr Hannig 1, Marek Hilšer 6, Michal Horáček 6, Jiří Hynek 3, Vratislav Kulhánek 0, Mirek Topolánek 4, Miloš Zeman 11.

Ve středu 13. 12. večer jsme se dozvěděli celkové výsledky ze všech škol. Vypadají takto:

Jiří Drahoš 14 630 hlasů (33,59 %), Miloš Zeman 8 689 hlasů (19,95 %), Marek Hilšer 5 764 hlasů (13,23 %), Pavel Fischer 4 169 hlasů (9,57 %), Michal Horáček 4 035 hlasů (9,26 %), Mirek Topolánek 2 723 hlasů (6,25 %), Jiří Hynek 1 323 hlasů (3, 04 %), Petr Hannig 1 186 hlasů (2,72 %), Vratislav Kulhánek 1 040 hlasů (2,39 %).

MVDr. Jana Pillichová, učitelka ZSV

files/hotelovka/files/2017_2018/volby/volby.jpg

Brusel 2017

Ve dnech 4. – 7. prosince 2017 jsme se zúčastnili odborné exkurze konané v Bruselu, hlavním centru Evropské unie. Navštívili jsme společně se studenty Vysoké školy ekonomické v Praze symbol Bruselu Atomium, Evropský parlament, Evropskou komisi, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Parlamentarium. Současně s exkurzí jsme viděli krásnou výzdobu hlavního města Belgie, vánoční trhy a načerpali tak vánoční atmosféru, kterou jsme si odvezli k nám do Jeseníků.

Za učitelský sbor Ing. Jana Paulová a Mgr. Lea Grossová

files/hotelovka/files/2017_2018/brusel/IMG_4696.JPG

Pošli záměr - vyhraj stáž

Tak zní název soutěže, kterou zorganizovalo Centrum pro regionální rozvoj ČR v Olomouci v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem soutěže bylo zvýšení informovanosti o pravidlech realizace evropských projektů, které jsou v česko-polském – příhraničí realizovány.

V úterý 5. 12. 2017 se v divadle Adama Mickiewicze v Polském Těšíně konala konference na téma Schengenský prostor, na jejímž úvodu proběhlo vyhlášení výsledků této soutěže .

Pro naše studenty  3. ročníku Obchodní akademie (Jolana Růžičková, Helena Nečesalová, Lukáš Kocúr a Karel Nečesal) byla soutěž prvním setkáním s tvorbou projektů česko – polské příhraniční spolupráce. Pod vedením  Mgr. Jarmily Koryťákové, která studentům předala  své zkušenosti   při psaní projektového záměru, zpracovali projekt "Poznej zemi svých sousedů” s vánoční tematikou.   Do soutěže se přihlásili studenti dalších 5 škol, přičemž studenti naší školy získali hlavní cenu, kterou je placená stáž v Centru pro regionální rozvoj ČR v Olomouci.

Po předání cen následovala prohlídka české a polské části města. Jelikož  studenti 3. ročníku Obchodní akademie mají polštinu jako další cizí jazyk, během prohlídky města, v divadle i v restauraci měli  příležitost mluvit polsky. Přáním studentů je získat finanční prostředky na realizaci jejich prvního projektu.

files/hotelovka/files/2017_2018/projekt_tesin/20171205_121358[1].jpg

files/hotelovka/files/2017_2018/projekt_tesin/20171205_142009[1].jpg

Školní parlament

Ve středu 6. 12. 2017 se konala schůze školního parlamentu. Zápis a závěry si můžete přečíst ZDE.

Den otevřených dveří 2017

Ve středu 1. 11. 2017 se konal Den otevřených dveří. Video z akce si můžete prohlédnout ZDE.

files/hotelovka/files/2017_2018/dod/IMG_4097.JPG

Naše škola získala grant z prostředků EU

Projekt č. 2017-1-CZ01-KA102-035219 pod názvem „Gastronomie z pohledu mladých lidí EU“.

Předkládáme Vám informace o uvedeném projektu, který byl podán v únoru 2017 v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ a schválen komisí v červnu 2017 s výborným hodnocením. Cílem projektu je umožnit našim žákům vykonat třítýdenní odbornou stáž v rámci oboru Hotelnictví na Slovensku a ve Finsku na pracovištích partnerských škol.

Více informací ZDE.