logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Obecné informace o studiu

Absolvent studijního oboru Hotelnictví a turismus získá úplné střední vzdělání, které je zakončené maturitní zkouškou. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Škola nabízí svým uchazečům klasické denní čtyřleté studium a dálkové studium pětileté. To je však podmíněno dostatečným počtem uchazečů. Další formou je nástavbové studium pro absolventy odborných škol v oboru kuchař-číšník, které je buď denní dvouleté nebo dálkové tříleté. 

V odůvodněných případech (nemoc, vrcholový sportovec atd.) povoluje ředitel školy studentům individuální studijní plán.

Škola nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením (internátem), a proto jsou tzv.dojíždějící studenti ubytováni za standardních a obvyklých podmínek na DM SOŠ a SOU Jeseník www.soje.cz

Výuka teoretická a praktická probíhá ve vlastních prostorách Hotelové školy Vincenze Priessnitze, respektive ve vlastní restauraci Labyrint, kde také mají studenti možnost se stravovat.