logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

65-42-M/01 Hotelnictví

 

podle ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Základní údaje
Zřizovatel školy Olomoucký kraj
Délka studia 4 roky (denní) / 5 let (dálkové)
Dosažený stupeň vzdělání úplné střední vzdělání
Způsob ukončení studia maturitní zkouška
Přijímací zkoušky test z českého jazyka a matematiky

 

Studium zahrnuje následující předměty
a) všeobecné
  český jazyk a literatura, matematika, základy přírodních věd, společenské vědy, dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ), nepovinný – ruský, francouzský
b) odborné
  ekonomika, účetnictví, práce s počítačem, právo, technika administrativy, obchodní korespondence, management a marketing, příprava podnikatelského projektu, technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb, hotelový provoz, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství, hygiena společného stravování
c) výběrové
  1) Gastronomie – nauka o potravinách, nauka o výživě, nauka o nápojích, zařízení provozoven, hygiena společného stravování
  2) Cestovní ruch – společenská kultura, dějiny kultury, průvodcovské služby, regionální turistické služby
     

Nabídka kroužků : sportovní, barmanský, sommeliérský, informatiky, studené kuchyně, jazykový ( ruský, francouzský jazyk)

PRAXE ŽÁKU :
Během studia žáci absolvují praxi v gastronomických zařízeních, cestovních kancelářích, památkových objektech, lázních, informačních centrech apod.

Tuzemská praxe :
Školní restaurace Labyrint nebo si žáci zajišťují praxi sami.

Zahraniční praxe :
Tříměsíční zahraniční stáže v Řecku, SRN, Švýcarsku, Rakousku a Skotsku. Šestitýdenní praxe v rámci programu Leonardo da Vinci – financováno EU.