logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Den Evropy 2018

Dne 9. května proběhl další ročník Den Evropy 2018, který organizuje EUROPE DIRECT Olomouc a občanské sdružení United Games of Nations – Czech Republic. Této akce se každoročně účastníme spolu s ostatními středními odbornými školami, gymnázii a základními školami z Olomouckého kraje. Páteří projektu je open-air program s koncerty, zábavou (vyhlášení krále Olomouckého majálesu Univerzity Palackého) a soutěžemi. Akce tradičně probíhala na Horním náměstí v Olomouci po celý den.

Zemi, kterou jsme reprezentovali leží téměř v srdci Evropy a je jí Polsko.  Důvodem našeho výběru je úzký vztah s polskými vysokými i středními školami v Nyse a Opole a právě probíhající česko-polský projekt. Musíme také zdůraznit, že se studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie prvním rokem učí polštinu a velmi dobře ji ovládají. Proto byl výběr evropské země jednoznačný.

Pro prezentaci této země si studenti 3. ročníku OA zvolili zpěv písně Do bialego rana od skupiny Freaky boys, samozřejmě v polštině a krátký tanec na píseň Zakochana v režii kapely Top girls. Dále si studenti připravili krátké vědomostní soutěže jako křížovky, osmisměrky a za jejich úspěšné vyplnění rozdávali kolemjdoucím krowky a kalendáře s městy Polska. K ochutnávání nabízeli tradiční polské sušenky, ovoce a zeleninu. K výzdobě stánku jsme použili květiny, bylinky, obrázky s polskými městy, vlajku, balónky, časopisy v polštině a mnohé další.

Účastníků této akce bylo poměrně mnoho, a proto bylo občas náročné uspokojit všechny ve stejný čas. Chválím tedy studenty za jejich trpělivost a úsilí. Akci hodnotíme jako zdařilou s úspěšným obsazením bronzového pásma a těšíme se na další ročník Den Evropy 2019.

Za účastníky akce Ing. Jana Paulová

files/hotelovka/files/2017_2018/den_evropy/received_1712336652136696.jpeg

Jdi zpět