logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Exkurze do Technických služeb Jeseník, a. s.

V pátek 18. května 2018 se studenti 2. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili exkurze v Technických službách Jeseník, a. s., kterou je provázeli ředitel TSJ Ing. Jaroslav Ryčl a vedoucí provozu odpadového hospodářství pan Stanislav Jati.

Studentům byly ukázány prostory administrativní části budovy, byli seznámeni s jednotlivými provozy jako jsou Správa a údržba komunikací, Údržba veřejné zeleně, Veřejné osvětlení, Odpadové hospodářství atd. Dozvěděli se informace o náplni práce jak zaměstnanců jednotlivých oddělení, tak i samotného ředitele TSJ. Velmi zajímavá byla praktická ukázka provozu Odpadového hospodářství, z níž si studenti odnesli spoustu vědomostí.

Exkurze se studentům velmi líbila a v jejím průběhu pokládali opět zvídavé dotazy.

Nutno sdělit, že TSJ jsou jedním ze zaměstnavatelů, u kterého mohou studenti oboru Obchodní akademie vykonávat svou praxi a je zde také možnost uplatnění našich absolventů na trhu práce v okrese Jeseník.

V následujícím měsíci červnu se mohou studenti oboru Obchodní akademie těšit na exkurze ve státních institucích - Finanční úřad a Úřad práce v Jeseníku, Parlament ČR, Česká národní banka a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů

files/hotelovka/files/2017_2018/exkurze_tsj/20180518_083343.jpg

Jdi zpět