logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Opravné zkoušky

25. až 31. 8. 2017

Kalendář

Exkurze "Káčko" a azylové domy

Konec letošního května a června proběhl na naší škole ve znamení exkurzí. Nejprve jsme využili pozvání organizace Darmoděj a 25. 5. 2017 jsme s žáky 1. a 2. ročníku hotelové školy navštívili kontaktní centrum pro drogově závislé „Káčko“. Prohlédli jsme si prostory kontaktního centra, vyslechli informace o jeho činnosti a byla i možnost položit konkrétní dotazy.

Druhá exkurze proběhla 20. 6. 2017 při příležitosti Dnů otevřených dveří v azylových domech v Jeseníku. Zúčastnili se žáci 1. a 2. ročníku hotelové školy a obchodní akademie spolu se svými učiteli. Exkurzi jsme zahájili prohlídkou azylového domu pro rodiče s dětmi na Seifertově ulici, poté jsme se přesunuli do azylového domu pro muže na Březinově ulici. Nakonec jsme zavítali na náměstí, kde byly stánky s propagačními materiály ke Dni sociálních služeb v našem regionu.

Obě exkurze se zabývaly náročnými životními situacemi a nelehkými osudy lidí a pro žáky byly důvodem k zamyšlení.

Zde je několik postřehů ze zpětné vazby :

"…uvědomil jsem si cenu toho, co mám"
"…obdivuji obětavost sociálních pracovníků, kteří vykonávají náročné povolání"
"…neměli bychom předem odsuzovat lidi, často nevíme, co těžkého mají za sebou"

Mgr. Alena Ozsvaldová - výchovný poradce, MVDr. Jana Pillichová - metodik prevence

files/hotelovka/files/2016_2017/azylaky/DOD Azylove domy 2017 004.JPG

Jdi zpět