logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Přijímací řízení - přihlášky

do 1. 3. 2018

Kalendář

Exkurze - Okresní soud v Jeseníku

Dne 9. února 2018 jsme navštívili se studenty 2. ročníku oboru Obchodní akademie Okresní soud v Jeseníku. Exkurzí nás provázel ředitel správy Ing. Miroslav Sucháček, který nám zajímavým způsobem poskytl základní informace o chodu jesenického soudu, jeho agendě a v neposlední řadě i o historii soudnictví v okrese Jeseník. Nahlédli jsme se studenty do jednacích síní, knihovny, archivu a cel pro vězně. Exkurze se studentům velmi líbila. Nutno podotknout, že pro ty, kteří získají Státní zkoušky z kancelářského psaní, je možnost zaměstnání jako zapisovatelky. Napříště nás čeká jednání z oblasti pracovního práva. Už se těšíme.

Za účastníky Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů

files/hotelovka/files/2017_2018/soud/IMG_5392.JPG

Jdi zpět