logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Jarní termín státní zkoušky z psaní na klávesnici

Již tradičně se dne 1. června 2018 konala na naší škole státní zkouška z psaní na klávesnici. Zkouška proběhla pod vedením paní komisařky Mgr. Blanky Beranové. Tentokrát se jí zúčastnilo celkem10 studentů, z toho 9 ze třetího ročníku oboru Obchodní akademie a jeden z prvního ročníku oboru Obchodní akademie – Dominik Zábranský. 

Výsledky této zkoušky budou známy do jednoho měsíce od jejího konání. 

Po úspěšném složení státní zkoušky získají studenti vysvědčení, kterým doloží své znalosti z oblasti písemné komunikace při následném uplatňování na trhu práce.

S ohledem na výsledky podzimního termínu, který se konal 5. února 2018, kdy všechny zúčastněné úspěšně vykonaly tuto zkoušku, tak věřím, že všech deset studentů opět v jarním termínu uspěje a toto vysvědčení získá.

Opět připomínám, že státní zkoušku může složit jakýkoliv uchazeč i mimo obor Obchodní akademie, pokud se řádně přihlásí prostřednictvím Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Pro více informací pište na e-mail: zuzanavidlakova@seznam.cz

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

Jdi zpět