logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Třídní schůzky a konzultace

11. 4. 2017 od 15:30

Kalendář

MEMENTO - "Zůstaňte vždy lidmi"

Toto poselství současným i budoucím generacím bylo základním pilířem besedy s očitým svědkem holocaustu, 94 letým panem Luďkem Eliášem. Realisticky, s neuvěřitelným klidem a nadhledem dokáže tento pamětník vyprávět o nejčernějším období našich novodobých dějin, které sám zažil a které nás všechny i po tak dlouhé době fascinují svou absurditou a krutostí.

Tato osobní setkání nabývají na významu obzvlášť v dnešní neklidné době, kdy znovu sílí projevy xenofobie, agresivity a násilí. Dvě hodiny strávené ve společnosti pana Eliáše znamenaly pro nás chvíli zklidnění, odpoutání se od každodenních starostí našeho hektického života a podnět k zamyšlení nad událostmi minulými i budoucími, nad svým životem, hodnotami a postoji.

Děkujeme a přejeme hlavně zdraví a sílu, abychom taková setkání mohli realizovat i v dalších letech.

Jdi zpět