logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Přijímací řízení - přihlášky

do 1. 3. 2018

Kalendář

Na naší škole se opět konala státní zkouška z psaní na klávesnici

Dne 5. února 2018 proběhla na naší škole státní zkouška z psaní na klávesnici, která je pořádána Státním těsnopisným ústavem Praha. Této zkoušky se zúčastnily studentky čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie.

Výsledky této zkoušky budou známy do jednoho měsíce od jejího konání.

Po úspěšném složení státní zkoušky získají studenti vysvědčení, kterým doloží své znalosti z oblasti písemné komunikace při následném uplatňování na trhu práce.

Po čtyřleté pauze Státního těsnopisného ústavu se zkoušky opět pořádají každoročně. Od roku 2016 většinou v jarním termínu, přelom měsíce května a června. V letošním školním roce jsme využili i možnost podzimního termínu, což byl právě 5. únor 2018. Věřím, že se děvčatům u zkoušek dařilo velmi dobře a budu se těšit na jarní termíny, kterých se zúčastní studenti třetího ročníku oboru Obchodní akademie. Státní zkouška je skládána se 100 % úspěšností.

Státní zkoušku může složit jakýkoliv uchazeč i mimo obor Obchodní akademie, pokud se řádně přihlásí prostřednictví Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Termín pro jarní zkoušky 2018 ještě nebyl Státním těsnopisným ústavem potvrzen. O průběhu budete včas informováni.

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

files/hotelovka/files/2017_2018/statnice/DSCN0012.JPG

Jdi zpět