logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Přihláška k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období roku 2018

Pro studenty, kteří se hlásí k řádnému a nebo opravnému termínu v září 2018:

Dne 13. 6. 2018 vám byl odeslán e-mail k přihlášení. V příloze e-mailu Vámz asíláme „Formulář přihlášky k maturitní zkoušce“ konané v podzimním zkušebním období roku 2018. Jestliže vám e-mail nepřišel, kontaktujte neprodleně p. Prokopa buď na emailovou adresu prokop@hotelovkajes.cz,popř. telefonicky na číslo 602 540 449.

Jdi zpět