logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Přijímací řízení - přihlášky

do 1. 3. 2018

Kalendář

Soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 31. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí. Písemná část byla založena na poslechu s porozuměním a úlohy byly totožné s poslechem u maturitní zkoušky. V ústní části bylo úkolem studentů vyřešit formou rozhovoru zadanou situaci.

Soutěž byla určena pro studenty 1. - 3. ročníků oborů Hotelnictví a Obchodní akademie.

Výsledky:

  1. místo: Michal Schromm, OA1
  2. místo: Ondřej Šenekl, H3A
  3. místo: Vítek Kvapil, H2A
  4. místo: Dominika Ožanová, H3B

Všem studentům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Jdi zpět