logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Přijímací řízení - přihlášky

do 1. 3. 2018

Kalendář

Soutěž v německém jazyce

V pondělí 12. 2. 2018 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zájemci z řad studentů prvních a druhých ročníků si mohli ověřit své znalosti v písemné části, která se skládala z poslechového testu, práce s textem a kratšího slohového útvaru. V ústní části, kam postoupili všichni soutěžící, řešili formou rozhovoru situace každodenního života.

Výsledky:

1.místo: Anna Orálková, H1A
2.místo: Natálie Nevrklová, OA2
3.místo: Ivana Pavlicová, OA2 

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Jdi zpět