logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Opravné zkoušky

25. až 31. 8. 2017

Kalendář

Pedagogický sbor

JMÉNO PŘEDMĚT E-MAIL
Mgr. Baďura Pavel TEV, ZCR badura@hotelovkajes.cz
Mgr. Gambová Lucie ANJ, ZSV, třídní uč. H3B gambova@hotelovkajes.cz
Mgr. Grossová Lea RUJ, FRJ, třídní uč. H4A grossova@hotelovkajes.cz
Mgr. Hégr Kamil, DiS. IKT, ITE, TOS, HOP, POS, třídní uč. H4B hegr@hotelovkajes.cz
Mgr. Holeňová Markéta CJL, ANJ, třídní uč. H1B holenova@hotelokajes.cz
Mgr. Chromková Jana TPP, TOS, třídní uč. H1A chromkova@hotelovkajes.cz
Mgr. Kadeřábková Jana CJL, CJK, LTV, třídní uč. OA4 kaderabkova@hotelovkajes.cz
Mgr. Knedla Lubomír CJK, LTV, CJL knedlal@hotelovkajes.cz
Mgr. Koryťáková Jarmila zástupkyně ředitele, RUJ, ZSV, SVS zastupce@hotelovkajes.cz
Mgr. Krzystková Aneta MAT, CTR, HOVP, HOZ, ZCR, třídní uč. H2A krzystkova@hotelovkajes.cz
Lapčíková Alena sekretariát info@hotelovkajes.cz
Mgr. Ozsvaldová Alena výchovná poradkyně, NEJ, ZSV ozsvaldova@hotelovkajes.cz
Ing. Paulová Jana EKP, BAN, DAS, STA, MAN, MAR, ZAO, PRV, třídní uč. OA1 paulova@hotelovkajes.cz
MVDr. Pillichová Jana metodička prevence, NAP, EKL, NAV, ZSV, SVS, OBN pillichova@hotelovkajes.cz
Mgr. Procházka Petr ředitel, DEJ, DEK reditel@hotelovkajes.cz
Ing. Prokop Ivan vedoucí praktického vyučování, ZPV, TEV, ZSV, OBN prokop@hotelovkajes.cz
Ing. Sedlářová Miroslava UCE, EKP, MAM, IKT, HOVP, OBK, třídní uč. H3A sedlarova@hotelovkajes.cz
Bc. Skipala Petr ITE skipala@hotelovkajes.cz
Mgr. Šimek Ivo ANJ, třídní uč. OA2 simek@hotelovkajes.cz
Ing. Vidláková Zuzana UCE, PEK, EUC, třídní uč. OA3 vidlakova@hotelovkajes.cz
Mgr. Zbranková Zuzana PRV, USP, EKP, TEA, PRU, MAM, třídní uč. H2B zbrankova@hotelovkajes.cz