logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Opravné zkoušky

25. až 31. 8. 2017

Kalendář

Plán činnosti na rok 2016/2017

ORGANIZACE školního roku 2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2016
Společná část MZ - opravý termín 1. - 7. 9. 2016
Profilová a ústní část MZ - opravý termín 12. 9. 2016
Náhradní termín opravných zkoušek 19. 9. 2016
Státní svátek 28. 9. 2016
Ředitelské volno 29. - 30. 9. 2016
Lázeňský pohár 2016 (15. ročník) 20. 10. 2016
Ředitelské volno 24. - 25. 10. 2016
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2016
Státní svátek 28. 10. 2016
Den otevřených dveří 9. 11. 2016
Den poezie 15. 11 .2016
Státní svátek 17. 11. 2016
Ředitelské volno 18. 11. 2016
Prezentace SŠ říjen - prosinec 2016
Den otevřených dveří 16. 12. 2016
Vánoční prázdniny 23. 12. - 2. 1. 2017
Vyučování bude zahájeno 3. 1. 2017
Ukončení klasifikace za 1. pololetí 30. 1. 2017
I. pololetí ukončeno 31. 1. 2017
Vydávání vysvědčení 31. 1. 2017
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
18. reprezentační ples 11. 2. 2017
Jarní prázdniny 27. 2. - 5. 3. 2017
Přijímací řízení, přihlášky do 1. 3. 2017
Přijímací zkoušky 1. řádný termín 12. 4. 2017
Velikonoční prázdniny 13. - 14. 4. 2017
Vyučování bude zahájno 18. 4. 2017
Přijímací zkoušky 2. řádný termín 19. 4. 2017
Ukončení klasifikace H4A, B a OA4 do 30. 4. 2017
Ukončení klasifikace H3A, B do 9. 6. 2017
Ukončení klasifikace OA3 do 16. 6. 2017
Ukončení klasifikace 1. a 2. ročníku do 30. 6. 2017
II. pololetí ukončeno 30. 6. 2017
Dovolená učitelů 1. 7. - 24. 8. 2017
Hlavní prázdniny 1. 7. - 1. 9. 2017
Opravné zkoušky 28. - 31. 8. 2017
Vyučování bude zahájeno 4. 9. 2017

 

Třídní schůzky a konzultace s rodiči:
KPŠ 4. 10. 2016
čtvrtletní 15. 11. 2016
pololetní 19. 1. 2017
tříčtvrtletní 11. 4. 2017

 

Pedagogické rady:
k zahájení školního roku + schválení plánu práce 29. 8. 2016
schválení výroční zprávy 4. 10. 2016
čtvrtletní klasifikační 15. 11. 2016
pololetní klasifikační 30. 1. 2017
tříčtvrtletní klasifikační 11. 4. 2017
závěrečná klasifikační pro 4. ročník 27. 4. 2017
závěrečná klasifikační pro 3. ročník Hotelnictví 8. 6. 2017
závěrečná klasifikační 3. ročník OA 15. 6. 2017
závěrečná klasifikační pro 1. a 2. ročník 28. 6. 2017
závěrečná k ukončení školního roku 30. 6. 2017