logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Přijímací řízení - přihlášky

do 1. 3. 2018

Kalendář

Kreditový systém a rozpis praxe

Kreditový systém pro obor Hotelnictví

Kreditový systém pro obor Obchodní akademie

Rozpis praxe