logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ředitelské volno

22. 12. 2017

Kalendář

Kreditový systém a rozpis praxe

Kreditový systém pro obor Hotelnictví

Kreditový systém pro obor Obchodní akademie

Rozpis praxe