logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ředitelské volno

22. 12. 2017

Kalendář

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Podrobné informace ZDE.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

1. Studijní obor 65-42-M/01 hotelnictví - uchazeči o studium v tomto oboru najdou v přiložené tabulce výsledek a rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu. Vzhledem k tomu, že se budou ještě konat přijímací zkoušky v náhradním termínu (12. 5. 2017), může dojít u uchazečů ke změně pořadí v úspěšnosti přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu je však definitivní.

2. Studijní obor 63-41-M/02 obchodní akademie - v přiložené tabulce je k dispozici výledek o úspěšnosti uchazeče u přijímacích zkoušek společně s informací, jestli uchazeč splnil podmínky pro přijetí ke studiu. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu však bude teprve vydáno, a to po oznámení výsledků přijímacích zkoušek v náhradním termínu (12. 5. 2017).

Výsledky - aktualizovaná tabulka

Informace o konání jednotné přijímací zkoušky

Dokument je ke stažení ZDE.

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PŘIJÍMÁME KE STUDIU:

30 žáků – studijní obor OBCHODNÍ AKADEMIE (kód oboru: 63-41-M/02) zaměření Zahraniční obchod
60 žáků – studijní obor HOTELNICTVÍ (kód oboru: 65-42-M/01) - denní studium
30 žáků  studijní obor HOTELNICTVÍ (kód oboru: 65-42-M/01) - dálkové studium

OBĚ PŘIHLÁŠKY LZE PODAT NA NAŠI ŠKOLU:

obor Obchodní akademie se zaměřením Zahraniční obchod
obor Hotelnictví

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do otevíraných čtyřletých oborů se koná prostřednictvím centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury) dne 12. 4. a 19. 4. 2017.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: ZDE
TISKOPIS PŘIHLÁŠKY: ZDE (vytisknout oboustranně)

Požadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2017

Aktuální informace na www.cermat.cz.

Termín přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2017.
 
1. řádný termín – 12. dubna 2017
2. řádný termín – 19. dubna 2017
 
Každý uchazeč může konat JPZ ve dvou termínech. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.