logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Profil a uplatnění studentů

Hotelová škola a Obchodní akademie Vincenze Priessnitze v Jeseníku nabízí uchazečům o studium maturitní obor Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod – denní čtyřleté studium.

Absolvent školy se může uplatnit na trhu práce, jako ekonom, účetní, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent (finanční, marketingový), pracovník v peněžních institucích (bankách, pojišťovnách) a v dalších ekonomických, administrativních a organizačních funkcích a pozicích v roli zaměstnance či zaměstnavatele v soukromé nebo státní sféře.

Absolvent oboru Obchodní akademie ovládá až 3 cizí jazyky (anglický, ruský, německý, francouzský) jako prostředek profesní komunikace.

Mezi odborné dovednosti patří znalost účetnictví, ekonomiky, zahraničního obchodu, písemné a elektronické komunikace, základní uživatelské dovednosti práce na PC.

Studentům je umožněno vykonat státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Díky této zkoušce prokazují schopnosti a dovednosti ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou, dále pak komunikaci v obchodním styku a při tvorbu složitějších tabulek, případně zpracování textu na PC.

Příprava absolventa během studia závisí na dodržování právních norem, obchodní etiky a učení slušného chování.

Po maturitní zkoušce je absolvent připraven k dalšímu vzdělávání na různých typech VOŠ a VŠ, případně k širokému uplatnění na trhu práce.

Studenti prokazují získané znalosti a dovednosti při praktické zkoušce, a to z oblasti ekonomiky, účetnictví, zahraničního obchodu, daní, písemné a elektronické komunikace, informačních technologií, včetně obhajoby maturitní práce.

Maturitní práci píší na různá témata např.:

  • Založení společnosti
  • Majetkové složky podniku
  • Druhy cenných papírů
  • Hospodaření firmy
  • Zahájení podnikání
  • Vytvoření a vyhodnocení ekonomicko-účetních soutěží
  • Organizace dne otevřených dveří
  • Organizace a účtování – Lázeňského poháru a Reprezentačního plesu školy 

K rozvoji vědomostí a dovedností absolventů napomáhají i odborné exkurze do různých státních institucí - jako například: ČNB Praha, FÚ, OSSZ, ZP, Okresní soud aj.

Dále pak exkurze v podnikatelských sférách, jako PLL, a.s., Ondřejovická strojírna, a. s., Řetězárna, a. s. aj.

V neposlední řadě jsou to účasti našich studentů na jazykových, ekonomicko-účetních a jiných olympiádách. 

Poslední aktualizace: 4. 4. 2016