logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Profil a uplatnění studentů

Absolvent školy se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblastech souvisejících s cestovním ruchem. Stěžejní oblasti uplatnění absolventů jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.
Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

files/hotelovka/images/clanky/p3110010_.jpg

Je všeobecně známo, že Hotelová škola Vincenze Priessnitze v Jeseníku nabízí uchazečům o studium maturitní obor zaměřený na hotelnictví a cestovní ruch – denní čtyřleté a také dálkové pětileté studium pro uchazeče při zaměstnání. V současné době studuje na škole 250 žáků z různých měst nejen Olomouckého kraje, ale i z kraje Moravskoslezského, Pardubického a Královéhradeckého. Mezi odborné schopnosti a dovednosti našich studentů patří nejen příprava pokrmů a technika obsluhy, ale i dovednosti barmanské, sommeliérské, baristické, průvodcovská činnost, ekonomika a podnikání, právní nauka a taktéž znalosti programů ICT, které mohou využívat v hotelovém provozu a ve službách cestovního ruchu a lázeňství. Velmi významné jsou i jazykové schopnosti žáků – všichni se učí dva povinné cizí jazyky (anglický, ruský, německý, francouzský), ve kterých zvládnou nejen všeobecnou, ale i odbornou terminologii. V rámci praktické části maturitní zkoušky studenti organizují odborné akce ve škole jako např. Den otevřených dveří pro žáky ZŠ, mezinárodní barmanskou soutěž Lázeňský pohár, Reprezentační ples školy, barmanský kurz, soutěže v rámci CR a zeměpisu v Olomouci, jazykové olympiády, recitační (Den poezie), divadelní, exkurze do ČNB, na veletrh CR v Brně, soutěže ekonomicko-právní, SAPERE apod. V soutěži Finanční gramotnost dosahujeme výborných výsledků, o čemž svědčí každoroční účast v celostátním kole. Účastníme se i řady akcí pro podnikatele a veřejnost (konference, bankety, rauty, svatby), spolupracujeme s Priessnitzovými léčebnými lázněmi při organizaci akcí pro jejich klienty, s památkovými objekty jako jsou Velké Losiny, hrad Bouzov apod.

 „K naší dlouhodobé strategii patří navazování mezinárodních kontaktů za účelem získávání míst pro zahraniční praxe studentů, které jsou pro naše žáky výbornou profesní i životní zkušeností,“ říká zástupkyně ředitele Mgr. Jarmila Koryťáková a dále pokračuje: „Zajímavé jsou pro studenty i z pohledu finančního ohodnocení. Konkrétně ve Skotsku si žáci vydělají za měsíc až 30 000 korun. V Německu jsou praxe garantovány tamním úřadem práce. Velmi oblíbenou je i praxe v Řecku, kde studenti vykonávají tříměsíční praxi ve špičkových hotelích. Asi čtvrtina absolventů se do zahraničí vrací i po maturitě.“

Již sedmnáctým rokem je Hotelová škola zapojena do programu Leonardo da Vinci, který je financován z prostředků EU. V loňském školním roce v rámci programu EU vykonávali měsíční stáž v Litvě v přístavním městě Klaipeda a v Lotyšsku, ve špičkových hotelích města Liepája. V současné době se snažíme o rozšíření mezinárodních stáží o Anglii, Chorvatsko, Itálii, Slovensko a Maďarsko.

Po absolvování školy se naši studenti uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v příjímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních CR. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.

Poslední aktualizace: 4. 2. 2014

Úspěchy našich absolventů

Rok 1994 byl významným rokem, kdy se  Integrovaná střední škola gastronomie přetransformovala na Hotelovou školu Vincenze Priessnitze. Ani se tomu nechce věřit, že od té doby již uplynulo 20 let. Co všechno se změnilo a událo, je asi všem dobře známo, ale pro nás je nejdůležitější, jak se uplatnili naši absolventi v běžném životě. Mnozí z nich zůstali v zahraničí poté, co absolvovali praxi v Řecku, ve Skotsku, Německu a Rakousku. Po roční stáži ve Francii ve městě Nancy zde zůstala Alenka Pilná, která je úspěšnou manažerkou hotelu, také Zdeněk Průša z Javorníku se dokázal prosadit a v současné době pracuje až v daleké Dubaji. Ing. Roman Vondál pracuje pro společnost Fairmont Hotels & Resorts a momentálně je Outlets Manager v kanadském Jasperu. Dříve pracoval v Abu Dhabi pro hotel Bab Al Bahr, v Londýně pro Hotel Savoy a v Kanadě pro hotel Vancouver. Jedním z našich úspěšných absolventů je i Honza Knedla, začínal jako kuchař v hotelu Four Seasons v Praze, další jeho cesta vedla do Itálie, hotel Palazzo Sasso – Ravello u Neapole a nyní pracuje jako zástupce šéfkuchaře ve špičkovém hotelu v Petrohradě, který usiluje o získání první michelinské hvězdy v Rusku. Zuzana Zbranková po praxi v zahraničí vystudovala vysokou školu v Sydney v Austrálii, kde také zůstala pracovat. Řada našich absolventů úspěšně absolvovala vysoké školy a stali se z nich manažeři firem, působících v cestovním ruchu a gastronomii v České republice, jako např. Ing. Michal Chytil, který zastává funkci Bar and Event Manager v hotelu Kempinski v Praze. Někteří absolventi studují cizí jazyky, pracují sice ne přímo ve svém oboru, ale např. Ing. Eva Smržová ve firmě Siemens jako hlavní účetní nebo Bc. Vendula Zborajová vedoucí pobočky GE Money Bank v Praze, kde mohou uplatnit své znalosti z oblasti ekonomiky, podnikání, účetnictví, práva, managementu a marketingu. Nelze nevzpomenout ani na jedny z prvních absolventů školy Mgr. Kamila Hégra a Bc. Lucii Gambovou, kteří vyučují odborné předměty, ICT a cizí jazyky přímo na Hotelové škole. Naopak jedním z čerstvých absolventů školy je Lubomír Kouřil, který byl nejúspěšnějším barmanem v historii školy a za dobu studia získal několik mezinárodních ocenění a taktéž se nejednou umístil na 1. místě v celostátních barmanských soutěžích v České republice.

Velice nás těší, že i naši pedagogové přispěli k jejich dosavadním úspěchům v pracovním životě a věříme, že se dne 26. dubna 2014 setkáme na oslavách 20. výročí a společně zavzpomínáme na studijní léta ve škole.

Mgr. Jarmila Koryťáková, 4. 2. 2014