logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ředitelské volno

22. 12. 2017

Kalendář

Projekt přeshraniční spolupráce

Hotelová škola Vincenze Priessnitze je zapojena do projektu „Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce“ (CZ.3.22/2.3.00/12.03373). Vybraní studenti třetího ročníku se společně se studenty jesenického gymnázia a dvou dalších škol v Prudniku účastní workshopů, jejichž obsahem a cílem je tvorba „podnikatelských záměrů“. Studenti jsou rozděleni do smíšených skupin, takže projektu nechybí ani procvičování cizích jazyků (ačkoli se jazyky zdají býti podobné, není tomu tak pro dnešní mládež :-)). Jednotlivé skupiny jsou vedeny studenty UP Olomouc.

Říjen 2013

Během října roku 2013 zorganizovala Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci workshop, při němž studenti navštívili například Ondřejovické strojírny, firmu Mega v Nise, Zlatorudné mlýny, důlní prostory sanatoria Edel, Priessnitzovy léčebné lázně, Rychlebské stezky či malou rodinnou farmu Appaloosa Horse Ranch. Cílem bylo seznámit studenty s prostředím a motivovat je k tvorbě nových podnikatelských záměrů.

Více informací zde: http://www.kr-olomoucky.cz/studenti-z-cesko-polskeho-pohranici-vytvari-spolecne-podnikatelske-zamery-aktuality-2400.html

Leden 2014

Druhý workshop proběhl na konci ledna 2014. Tentokrát se jednalo o zpracování dat, které studenti do té doby nashromáždili. Závěrem byly představeny jednotlivé podnikatelské záměry (například realizace společné česko-polské ekofarmy s restaurací, rozšíření hipostezek do Polska, výroba oděvů z technického konopí apod.), zatím však pouze ve stručných bodech.  Poslední workshop se bude konat v dubnu a úkolem studentů je do té doby jednotlivé podnikatelské záměry dokončit, aby je mohli prezentovat na veřejnosti.

Více informací zde: http://www.kr-olomoucky.cz/studenti-z-cesko-polskeho-pohranici-pokracuji-v-tvorbe-spolecnych-podnikatelskych-zameru-aktuality-2803.html

Duben 2014

Závěrečné setkání, které se uskutečnilo 7. 4. 2014 v Prudniku, mělo za cíl prezentovat jednotlivé business plány veřejnosti a vybrat nejlepší studentskou práci. Prezentace se zúčastnila paní Franková z OHK (Okresní hospodářská komora) v Jeseníku a zástupci podnikatelského inkubátoru v Prudniku. Tyto osoby měly studentům poskytnout zpětnou vazbu na jejich projekty. Všechny business plány byly povedené, studenti si dali velmi záležet. Jednalo se o tato témata: extrémní sporty (využití skiareálu Příčná a polských jezer), středověké hradiště Vidnava, ekofarma, prodloužení jezdeckých stezek z Bernartic do Polska a produkce oděvů z konopí. Setkání bylo zakončeno hlasováním o nejlepší práci a předáním ocenění. První místo a cenu diváků získala skupina zabývající se produkcí oděvů z konopí, druhým místem byla oceněna skupina s tématem ekofarma, na třetí pozici se umístil tým, který vytvořil jezdecké stezky. Zbývající dvě skupiny obsadily se shodným počtem bodů čtvrté a páté místo. Gratulujeme všem zúčastněným studentům a děkujeme za reprezentaci školy.

files/hotelovka/files/2013_2014/projekt/IMG971.jpg

files/hotelovka/files/2013_2014/projekt/IMG976.jpg