logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Přijímací řízení - přihlášky

do 1. 3. 2018

Kalendář

Projekty

Cílem projektů školy je přiblížit občanům informace a umožnit jim další vzdělání v oblasti cestovního ruchu.