logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Historie školy

Historie naší školy navazuje na dlouhodobé tradice Učňovské školy v Jeseníku, která se konstituovala po roce 1945. Pozdější SOU společného stravování se transformovalo na Integrovanou střední školu gastronomie, která od roku 1994 sdružovala studjiní obor hotelnictví a turismus a učební obor kuchař-číšník pro pohostinství. V roce 2002 došlo k velmi významné změně. Byl schválen nový název školy – HOTELOVÁ ŠKOLA VINCENZE PRIESSNITZE. Tato střední škola je jedinou hotelovou školou mezi SŠ zřizovanými Olomouckým krajem.

 Odborně jsou studenti připravování ve školní restauraci Labyrint. Škola a její studenti se také podílí na přípravách slavnostních akcí jako jsou lékařské kongresy, rauty pro privátní a státní instituce v ČR i zahraničí, významná výročí. Naši žáci obsluhovali nejvýznamnější osoby politického a veřejného života. V červnu roku 2003 dokonce obsluhovali na summitu Evropské unie v řeckém Chalkidiki. 

Naše škola si postupně buduje i moderní materiální zázemí. Disponuje dvěmi učebnami výpočetní techniky, multimediální učebnou a byly vybudovány tolik potřebné odborné učebny – moderně zařízené kuchyně pro přípravu pokrmů (TPP) a obsluhu (TOS) na fotogalerii se můžete podívat zde

K odborné strategii patří i navazování mezinárodních kontaktů – s HŠ ve Wroclavi a praktické vzdělávací středisko v Bar le Duc ve Francii. Novou spolupráci navazujeme s Turistickou školou v litevské Klajpedě. 

V rámci velmi úzké spolupráce s Priessnitzovými léčebnými lázněmi v Jeseníku vznikl Nadační fond Hotelové školy Vincenze Priessnitze. Prostředky fondu jsou využívány k osobnostnímu rozvoji studentů školy. 

Usilujeme o to, aby absolvent naší školy byl dobrým odborníkem na vysoké profesionální úrovni, byl schopen pružně reagovat na měnící se potřeby trhu práce, uměl komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích a ovládat obsluhu osobního počítače.

Od roku 2015 nabízí škola nový obor - Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Město Jeseník, perla Hrubého Jeseníku, pak dotváří rámec lákavého prostředí pro studium.