logo: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Hotelová škola
Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník
Ukončení 2. pololetí

29. 6. 2018

Kalendář

Zahraniční praxe a stáže

„K naší dlouhodobé strategii patří navazování mezinárodních kontaktů za účelem získávání míst pro zahraniční praxe studentů, které jsou pro naše žáky výbornou profesní i životní zkušeností,“ říká zástupkyně ředitele Mgr. Jarmila Koryťáková a dále pokračuje: „Zajímavé jsou pro studenty i z pohledu finančního ohodnocení. Konkrétně ve Skotsku si žáci vydělají za měsíc až 30 000 korun. V Německu jsou praxe garantovány tamním úřadem práce. Velmi oblíbenou je i praxe v Řecku, kde studenti vykonávají tříměsíční praxi ve špičkových hotelích. Asi čtvrtina absolventů se do zahraničí vrací i po maturitě.“

Již sedmnáctým rokem je Hotelová škola zapojena do programu Leonardo da Vinci, který je financován z prostředků EU. V loňském školním roce v rámci programu EU vykonávali měsíční stáž v Litvě v přístavním městě Klaipeda a v Lotyšsku, ve špičkových hotelích města Liepája. V současné době se snažíme o rozšíření mezinárodních stáží o Anglii, Chorvatsko, Itálii, Slovensko a Maďarsko.

Po absolvování školy se naši studenti uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v příjímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních CR. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.

Poslední aktualizace: 4. 2. 2014